VELKOMMEN TIL ADVOKATFIRMAET BRULAND

Firmaet består av to advokater, advokat Tove Kristin Farstad og advokat Thorleif G. Bruland.
 
Vi bistår små og mellomstore bedrifter, samt privatpersoner. Vi er opptatt av å oppnå gode resultater for klienten i den enkelte sak.
 
Arbeidsrett er ett av våre hovedområder. Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgivere i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen eller tvist om oppsigelse og erstatning.
 
Et annet hovedområde er fast eiendom. Vi kan bistå med salg av fast eiendom og bistår også kjøpere og selgere i forbindelse med tvister i forbindelse med eiendomsovergang eller rettigheter knyttet til fast eiendom.
 
I tillegg bistår vi forsikringstakere eller skadelidte med erstatningsoppgjør. Vi har lang erfaring i forhandle frem minnelige løsninger med forsikringsselskaper eller Norsk Pasientskadeerstatning.
 
Du finner våre oppdragsvilkår på denne nettsiden. Har du en konkret sak vil vi imidlertid oppfordre til at du tar kontakt for å få en konkret angivelse av pris for oppdraget. Ofte er advokatutgiftene dekket helt eller delvis gjennom rettshjelpsordninger eller forsikring.
 
På internettsiden har vi lagt inn informasjon om praktiske spørsmål samt nyheter om endringer i lovgivning. Vi håper at dette vil være til hjelp.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!