KALKULATOR FOR BEREGNING AV PRISSTIGNING – KONSUMPRISINDEKSKALKULATOR

KALKULATOR FOR BEREGNING AV PRISSTIGNING – KONSUMPRISINDEKSKALKULATOR 
 
 
I de fleste leiekontrakter er det tatt inn bestemmelser om endring av leien med bakgrunn i prisstigningen. Prisstigning måles blant annet ved hjelp av konsumprisindeksen. Denne indeksen viser endringer i priser for en utvalgt gruppe varer og tjenester for hver måned. I leiekontrakter finner man vanligvis henvisning til konsumprisindeksen. I næringsforhold brukes ofte andre indekser som refererer seg til prisutviklingen for bestemte typer varer eller tjenester.
 
For å være sikker på at man bruker riktige satser for beregning av prisstigning anbefaler vi at utleiere benytter prisstigningskalkulatoren til Statistisk Sentralbyrå. Her kan også leietakere gå inn og sjekke at utleier har økt leien med riktig beløp.
 
Prisstigningskalkulator:
 
http://www.ssb.no/kpi/kpiregn.html