Arbeidsrett – pensjon

Arbeidsrett – pensjon 

 
 
Advokatfirmaet representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi gir råd ved spørsmål om individuelle arbeidsavtaler, konkuranseklasuler og om opphør av ansettelsesforhold.
 
Dersom bedriften ikke har opprettet skriftlige ansettelsesavtaler for alle ansatte kan vi bistå med dette.
 
Vi bistår ved forhandlinger mellom partene. Når man ikke frem med forhandlinger kan advokatfirmaet bidra til å få spørsmålet avgjort av domstolene.
 
Firmaet har spesialkompetanse innenfor trygderett og bistår blant annet ved spørsmål om rett til attføring og uførepensjon i forbindelse med opphør av arbeidsforhold.