Familie / Barn / Skilsmisse

Familie / Barn / Skilsmisse 
 
 
Advokatfirmaet bistår parter ved økonomiske spørsmål i forbindelse med opphør av ekteskap og samboerforhold. Første trinn er en gjennomgåelse av boets eiendeler og gjeld samt en vurdering av de avtalene som partene har inngått forut for samlivsbruddet. Dette er et utgangspunkt for forhandlinger som parten enten gjennomfører på egenhånd eller hvor en advokat bistår.
 
Deretter bistår vi med utforming av en avtale mellom partene. Dersom man ikke når frem med forhandlinger påtar vi oss prosedyreoppdrag.
 
Firmaet bistår også ved saker om barnefordeling og omsorg for barn. I saker som gjelder familie og barn er vi spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for forhandlinger mellom partene. Vi oppfordrer til utenrettslige løsninger i den grad dette er mulig.