Arv, testament og generasjonsskifte

Arv, testament og generasjonsskifte 
 
 
Advokatfirmaet bistår i forbindelse med opprettelse av testament. Herunder kan vi redegjøre for hvordan arv vil bli fordelt etter arvelovens regler og om virkningene av at det opprettes testament.
 
Vi kan også gi råd i forbindelse med overføring av fast eiendom, aksjer eller andre verdier fra foreldre til barna.
 
Vi bistår ved arveoppgjør. Herunder kan vi gi råd om gjenlevende ektefelle bør sitte i uskifte eller om det før foretas arveoppgjør.
 
Når det foretas et skifte er det vanlige at bo skiftes privat. Det innebærer at en av arvingene tar på seg arbeidet med å betale gjelden, fordele eiendeler og å sende arvemelding. Dersom boet er av en viss størrelse må også minst en av arvingene påta seg ansvar for eventuell gjeld dersom det skal gjennomføres privat skifte. Advokatfirmaet gir råd om hvordan et privat skifte skal gjennomføres og om man bør vurdere offentlig skifte. Vi bistår også arvinger ved den praktiske gjennomføringen av arveoppgjøret.