Beregning av morarenter

KALKULATOR FOR BEREGNING AV MORARENTER 
 
 
Beregning av morarenter kan ofte være en utfordring fordi det gjelder bestemte regler for renteberegningen og fordi det skal benyttes ulike rentesatser for ulike perioder.  Hvis du skal beregne morarenter, eller forsinkelsesrenter som det også kalles, anbefaler vi å bruke forsinkelsesrentekalkulatoren som du finner på linken nedenfor:
 
Morarentekalkulator:
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten.html?id=475428